Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
YÖK ATLAS
Mimarlık
Mimarlık (Burslu)
Mimarlık (% 50 İndirim)
Mimarlık (% 25 İndirim)
İç Mimarlık
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | MiAK 1-4 Nisan'da FSMVÜ Mimarlık Bölümünü Ziyarete Geliyor
Haber - Etkinlik Arşivi
MiAK 1-4 Nisan'da FSMVÜ Mimarlık Bölümünü Ziyarete Geliyor

MiAK Nedir ?
Üniversitelerin Mimarlık Lisans Programlarının değerlendirilmesi ve akredite edilmesi sürecini yürüten kurumdur.

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Amacı;
(a) Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun temel amacı mimarlık eğitiminin değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları aracılığı ile geliştirilmesidir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mimarlar yetiştirilerek toplum refahını ileri götürülmesi hedeflenmiştir.
(b) Bu amaca ulaşmak için, MiAK:
(1) Mimarlık eğitimi veren mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akredite edilmesi sürecini ayrıntılı olarak düzenler ve uygular.
(2) Mimarlık bölümleri ve mimarlık ile ilgili düzenleyici konumdaki kurumlara mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi ile ilgili alanlarda teknik bilgi verir. 
(3) Mimarlık Akreditasyon Kurulu; akranlık esasına dayanan bir dış değerlendirme sürecini, şeffaf, adil ve yansız olarak yapmak için gereken tüm düzenlemeleri yapmayı garanti eder. 

Ziyaretin Amacı ;
Kurum ziyareti, Ziyaret Takımı’nın Özdeğerlendirme Raporu’nu yerinde incelemesini ve Program hakkında yazılı olarak ifade edilemeyen bilgilerin elde edilmesini sağlar. Kurum ziyareti, programın öğrenciler, kurum, meslek alanı ve toplum için tanımlanabilir potansiyelinin doğru olarak ortaya çıkarılmasını hedefler. 
Ziyaret Takımı Üyeleri Program’ın kurum içindeki rolünü, öğrenci ve öğretim üyesi çalışması sergilerini inceler, görüşmeler yapar, Özdeğerlendirme Raporu’nda yer almayan diğer mekânsal ve donanıma ilişkin bilgileri toplar ve inceler. Ziyaret Takımı Başkanı Öğretim üyeleri veya öğrencilerin isteği üzerine dinleyicisiz toplantılar düzenleyebilir.

VERİLECEK KARAR NETİCESİNDE ALINACAK OLAN AKREDİTASYON TÜRLERİ;

-Altı Yıllık Akreditasyon

-Koşullu Altı Yıllık Akreditasyon

-Üç Yıllık Akreditasyon

-İki Yıllık Gözetimli Akreditasyon

 

MİAK Akreditasyon Süreçleri 
(Mimarlık Lisans Programları İçin)
                                                                                                                                          
 Akreditasyon Başvurusu
- Başvuru Koşulları
- Niyet Mektubu
- Niyet Mektubuna MiAK Yanıtı
                                                                                                
Ziyaret Öncesi
- Özdeğerlendirme Raporu’nun Hazırlanması
- Ziyaret Takımı’nın Oluşturulması ve Çıkar Çatışması Sorgusu
- Özdeğerlendirme Raporu’nun İncelenmesi ve Ziyaret Takımı Önraporu Hazırlanması                                            
                                                                                              
Kurum Ziyareti Hazırlıkları                                                                                                                   
- Kurum Ziyaret Takvimi ve Programı'nın Oluşturulması                                           
- Ziyaret Organizasyonu ve Giderleri
- Ziyaret Takımı Çalışma Odasının Hazırlanması 

Kurum Ziyareti                                                                                                                     
- Ziyaretin Amacı                                                               
- Tipik Ziyaret Programı Etkinlikleri                                                           
                                                             
Kurum Ziyareti Sonrası                                                                                                                     
- Programca Akreditasyon Sürecinin Değerlendirilmesi                                                                              
- Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun Hazırlanması 
- Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun İncelenmesi ve Maddi Hata Sorgusu   

Akreditasyon Kararı ve Türleri                                                                                                                 
- Altı Yıl Süre 
- Koşullu Altı Yıl Süre                                           
- Üç Yıl Süre
- İki Yıl Gözetimli Süre
-  Akreditasyonun Sonlandırılması                                                                         

Akreditasyon Sürecinde İtirazlar ve Tekrar Değerlendirme                                                     
- Program Hakkındaki İtirazlar                                                                                            
- Program'ın Akreditasyon Kararına İtirazı 
- Tekrar Değerlendirme                    

SIRA NO

MİMARLIK BÖLÜMÜMÜZ TARAFINDAN MİAK BAŞVURUSU İÇİN YAPILAN SÜREÇLER

TARİH

1.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı olarak Mimarlık Bölümümüzün MiAK akreditasyon süreçlerini başlatma adına Niyet Mektubunun yazılması ve raporun gönderilmesi.

30.01.2018

2

Fakültemiz Mimarlık Bölümü Akreditasyon Değerlendirme Süreçlerinde kurum gözlemcisi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür DİNÇYÜREK görevlendirilmesi.

15.03.2018

3

Mimarlık Bölümümüzün Miak Akreditasyın Kurulu (MIAK) süreci çerçevesinde 5 Ekim 2018 Cuma günü Mimarlar Odasında(TMMOB) gerçekleştirilecek ziyaretçi takımı çalışmasına kurum gözlemcisi sıfatıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Özgür DİNÇYÜREK'in katılımı.

02.10.2018

4

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Programı MİAK Akreditasyon süreçleriyle ilgili olarak programımızın 2018 Özdeğerlendirme Raporu’na ilişkin MİAK ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU ile Bölümümüz özdeğerlendirme raporu içerisinde eksik olduğu bildirilen bilgi ve tablolar tamamlanarak gönderilmesi

28.12.2018

5

Mimarlık Bölümümüzün Akreditasyon süreçleri ile ilgili olarak Mimarlık Akreditasyon Kurulundan (MİAK) bir heyet Mimarlık Bölümümüzü 1.04.2019-4.04.2019 tarihleri arasında ziyaret etmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • http://mtf.fsm.edu.tr/resimler/upload/MIAK-GOZLEMCI-OZGECMIS-POSTER-R012019-03-29-10-41-12am.jpg
  • http://mtf.fsm.edu.tr/resimler/upload/7e74e892-ae38-450e-85a3-1a10d31b1d5a2019-03-29-07-22-19pm.jpg
  • http://mtf.fsm.edu.tr/resimler/upload/d9d14436-d114-4fd7-b90e-0ed76220f3a92019-03-29-07-22-32pm.jpg
  • http://mtf.fsm.edu.tr/resimler/upload/f731462e-7760-43dd-9e6f-7b3ea1a129df2019-03-29-07-22-55pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi