FSMVÜ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
YÖK ATLAS
Mimarlık % 100 Burslu
Mimarlık % 50 Burslu
Mimarlık % 25 Burslu
Mimarlık
İç Mimarlık % 100 Burslu
İç Mimarlık % 50 Burslu
İç Mimarlık % 25 Burslu
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Akademik Yayınlar

ULUSLARARASI MAKALELER

Ilter, D., Cakmak, P. İ., Ustuner, Y. A., Tas, E."Toward a research roadmap for construction mediation", International Journal of Law in the Built Environment.

Köseoğlu, E., 2017, “Louis I. Kahn’ın Yapılarının Biçim Dili”, Mimarlık (ISSN 1300-4212, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı 394, Mart-Nisan 2017.

Köseoğlu, E. ve Bağlan, Rukiye, 2016, "Sinekli Bakkal Romanında Mekan Olgusu", Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı 421, s.70-73.

DİKER, H. F. (2015). Topkapı Sarayı Müzesi nde güncellenmiş bir sergi mekanı Has Oda Kutsal Emanetler Dairesi. Yapı(408), 166-173. (Yayın No: 1574476)

DİKER, H. F. (2015). Van Kalesi Osmanlı Donemi Burçları Üzerine Gözlemler. Megaron, 10(3), Doi: 10.5505/MEGARON.2015.84856 (Yayın No: 1574464)

Koseoglu, E. 2014. "Yapılı Çevrede Cinsiyete Göre Renk Tercihleri ve Çağrışımları", İDEALKENT KENT Araştırmaları Dergisi, Eylül 2014. ULUSLARARASI YAYINLAR.

DİKER, H. F. (2012). Restoration of the outer treasury and exhibition of the section of arms and armours in Topkapı palace museum. Frontiers of Architectural Research, 1(4), 365-374., Doi: 10.1016/j.foar.2012.08.006 (Yayın No: 1559601)

DİKER, H. F. (2010). Fossati onarımları öncesi ve sonrası Ayasofya. Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ(4) (Yayın No: 1574446)

DİKER, H. F. (2004). Revadır Revan Köşküne. Mimarist(12) (Yayın No: 1572107)

 

ULUSAL MAKALELER

Akyol, Ö., Polatoğlu, Ç. (2017).  Kadın Bedeninin Değişen Toplum Düzenlerinde Mimari Tasarıma Yansıması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 10, 1-23.

Polat, M., Akyol, Ö. (2016). Mimari Tasarım Atölyesi’ni Sınırlamak: Tasarım Girdisi Olarak Dogville’ in Öğrettikleri”. Mimarist, 56, 99-103.

Şatır, S. Karabekir, O. 2016."Türk Kültürü Bağlamında Türk Tasarım Kimliğinin Geleceği", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 9, Sayı 1, Haziran 2016, ss. 63-84

Diker, H. F., 2015. "Topkapı Sarayı Müzesi’nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı: Has Oda Kutsal Emanetler Dairesi ", Yapı Dergisi, İstanbul, Kasım 2015.

Dabanlı, Ö. 2015. "Nur-u Osmaniye Camii'nin Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi - Dynamic Identification of Nur-u Osmaniye Mosque", Vakıf Restorasyon Yıllığı, İstanbul, 2015.

Numan, İ. 2014. "Fil Ölçeği", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Sayı 2,  İstanbul, ULUSAL Makale.

Numan, İ. 2014. Fil ölçeği, Kubbealtı Akedemi Mecmuası, sayı 2, İstanbul 2014 Bildiri.

Yilmaz, N. 2013. Sur İçi ve Üsküdar’da Batı Müziği Mekânları ULUSAL MAKALE.

Yilmaz, N. 2013. "Mekanda Müzik ve İnsan", Makale. 

Diker, H. F., 2012. “Making the restoration of outer treasury and the exhibition of the section of arms and armours in topkali palace museum frontiers or architectural research”. Elsevier publishing (in press) Ulusal makaleler.

Özyalvaç, A. N. 2011. Bir müfettiş raporu’nda erken 20,yy İstanbul suriçi sibyan mektepleri İstanbul üniversitesi Türkiyat araştırmaları enstitüsü Türkiyat mecmuası Ulusal makaleler.

Kalender, S. Yayın Değerlendirme: İstanbul’da Mekân Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri: Gerilimli Bir Tarihçe ve 41 Fotoğraf –Uğur Tanyeli-Engin Gerçek  - FSM İlmi Araştırmalar Insan ve Toplum Bilimleri Dergisi Makale.

 

ULUSLARASI BİLDİRİLER

DİKER, H. F. CÜNÜK C. N. (2017). Aynı Mekânda, Ayrı Zamanlardaki “Komşuluk”:İstanbul’da Süleymaniye Semti Örneği. X. Uluslararası Sinan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4237013)

Köseoğlu, E., (2017). Ways and Examples of Mapping Urban Space in Novels, International Conference on Literature, Architecture and Urban Space, 3-4 Mart 2017, İstanbul.

İgüs, E. & İsmailoğlu, H. (2016, 20-22 Mayıs).  Osmanlı Kenti İstanbul’u Yıkmak ve Yeniden Yapmak Paradoksu: Menderes Yıkımları, IV. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Kitabı, İstanbul.

Köseoğlu, E., Bozkurt E., (2016). “Where is Home: The Evaluation of Spatial Perceptıon of Syrian Immigrant Children in Istanbul by Using Cognitive Mapping Method”, CAUMME III / Symposium of Contemporary Architecture & Urbanism in The Mediterranean & The Middle East, 24-26 Kasım 2016, Napoli, İtalya.

Köseoğlu, Emine, (2016). “A Sensory Experience in an Urban Environment: Sound-walks and Sound- maps””, ArchDesign'16 / III. International Architectural Design Conference, 17-18 Haziran 2016, İstanbul.

Köseoğlu, E., (2016). “Ways of Visualising Knowledge in Architectural Design Education: Concept Maps, Word Clouds, and Parti”, ArchDesign'16 / III. International Architectural Design Conference, 17-18 Haziran 2016, İstanbul.

Şatır, S., Kestane Y. B., Doğru, S. (2016). "Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Kaynağı Olarak Su: Bir Üreteç Başlıklı Patent, UTES 2016 – 10.Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu – 10th International Clean Energy Symposium, ITU SU VAKFI desteği ile.

Şatır, S., Kestane Y. B., Doğru, S. (2016). "A Mini Hydroelectric Apparatus as Renewable Source of Energy: ‘A Generator’", ICSD-International Conference on Sustainable Development, Skopje.

DİKER, H. F. (2015). Bir kültür varlığı olarak Ayasofya. INTERNATIONAL SEMIOTICS CONFERENCE Semiotics of Cultural Heritages:Authenticity to Informatics (/)(Yayın No:1593166)

DİKER, H. F. (2015). Topkapı Sarayı’nde Güncellenmiş Bir Sergi Mekânı 2: Silahlar Bölümü.

Okumuş, E. M., ve Eren, Ö. (2015). Sustainable Approaches In Sun Controlled Design On Facades. The 2nd International Conference with Exhibition S.ARCH “Environment and Architecture”,19-20 Mayıs 2015 Budva/Montenegro. 

 

Okumuş, E. M., ve Eren, Ö. (2015). Akıllı Cephe Sistemi Tasarım Stratejileri ile Sürdürülebilir Mimarlık.3. Uluslararası Greenage Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

Köseoğlu, E. ve Polat, N., (2015). “To Be Safe on the Streets of a Neighborhood:  An Evaluation of the Street Perception of Elderly City-dwellers”, CUI '15 / III. Contemporary Urban Issues Conference, 19-21 Kasım 2015, İstanbul. 

DİKER, H. F. (2014). Topkapı Sarayı Müzesi Silah Seksiyonunda Medya Araçlarının Kullanımı. INTERNATIONAL CONGRESS ON STUDIES "In Frame of Informatics" 2: Techno and History (/)(Yayın No:1593262)

Özservet, Y. Ç. (2014). “Researching children everyday lives socio-cultural contexts", 5th International Conference Sheffield, UK.

Çilingiroğlu, M. T. (2014). “Preserving Historic Urban Landscape Summer School at the Bolcons”, Seminer, Bosna Hersek.

Numan, İ. (2014). EMAC European Museum Advisors Confarence/Museum Work- workıng for Museums Konferans Münih.

Numan, İ. (2013). "Ideological Bases of Wakf, A Sustainable System for Cultural Sustainability Between the Heritage and the Modernity", 5th. International Conference on Hazards and Modern Heritage, ULUSLARARASI TEBLİĞ, Sarajevo.

Akyol, Z. & Kalender, S. (2013). “Structural and cultural savings which shaped ottoman neighborhood; primary İslamic sources and their influence” , Midwest Art History Society Annual Conference, Ohio State University Columbus, Ohio Uluslararası bildiriler.

Numan, İ. (2013). Blâgay Açıkbaş Tekkesi Üzerine Bâzı Mütalâalar, 550 Yılın İzinde Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası, Uluslararası Tarih Sempozyumu, ULUSLARARASI TEBLİĞ, İstanbul.

DİKER, H. F. (2013). Works in Hagia Sophia and Topkapı Palace Museums. Research Center for Architecture and Tectonics AHO Oslo School of Architecture and Design (/)(Yayın No:1593336)

Okten, B. B., (2013)."A Structural Design Case Study on Reconstruction of A Historical Mansion Online Proceedings of Built Heritage", 2013 Monitoring Conservation Management Conference, ULUSLARARASI TEBLİĞ Milan-Italy.

Özyalvaç, A. N. (2012). “The hidden water structures of İstanbul: cisterns” IWA WWTAC 2012- 3rd IWA  specializen cornferance on water and wastewater Technologies in ancient civilizations Uluslararası bildiriler.

Diker, H. F., (2012). “Hagia Sophia restorations from 1847 till present” documentation conservation and restoration of byzantine architectural heritage in middle-east a North africa Uluslararası bildiriler

Numan, İ. (2012). “Will human and waqf; a solution for a sustainable environment” second international conferance on sustainable built environment (İCSBE) July 10-12,2012. Uluslararası bildiriler.

Diker, H. F., (2011). “Restoration projects for multicultural heritage sites and mmonuments oh İstanbul” preservation conservation and restoration of cultural and monuments Selanik Aristotle. Uluslararası bildiriler.

Diker, H. F., (2011). Some details from three periods of Hagia Sophia Latin Ottoman Fossati s. 5th International Congress on: “Science and technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” (Özet Bildiri/)(Yayın No:1593319)

Diker, H. F., (2011). The lost traces of Hagia Sophia after Fossati restorations 1847 1851. Seminar: Restoration projects for multicultural heritage,monuments and sites of Istanbul–European Capital of Culture 2010 (/)(Yayın No:1593303)

Diker, H. F., (2010). Belgeler Işığında Fossati nin Ayasofya da yok ettiği izler ve Ayasofya da kullanılan harç üzerine etimolojik ve deneysel bir araştırma. 32. Uluslar arası Arkeoloji ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1574543)

Diker, H. F., (2007). 12 ve 13 Yüzyıllarda Ayasofya. 1.Uluslar arası Sevgi Gönül Bizans Sempozyumu, 363-369. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1574500)

Diker, H. F., (2000). Revan and Baghdad Kıosks in Topkapı Palace. 18th International Summer Seminar of Medieval Architecture (/)(Yayın No:1593376)

Kalender, S. "From Production To Consumption Kağıthane", ULUSLARARASI TEBLİĞ UHA- Columbia University- Newyork City  ZEIT – Stiftung – History Takes Place – İstanbul.

Kalender, S. "Structural And Cultural Savings Which Shaped Ottoman Neighborhood", MAHS- Ohio State University – Ohio.

 

ULUSAL BİLDİRİLER

Ustuner, Y. A., Okten, B. B. "Mikro Ölçekli Mimarlık Ofislerinde Sözleşme Sorunları" Yaprak Arıcı Üstüner, Burcu Balaban Ökten, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Ustuner, Y. A., Tas, E. "Yurtdışındaki Arabuluculuk Sistemlerinin Türkiye İnşaat Sektöründeki Kullanım Koşullarında Değerlendirilmesi", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Ustuner, Y. A., Tas, E. "Türk İnşaat Sektöründe Arabuluculuk(Mediation) Yoluyla Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve Yurtdışı Bağlamında Karşılaştırılması", 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Ustuner, Y. A., Tas, E."İnşaat Sektöründe ADR Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi ", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Köseoğlu, E. ve Burkut, E. B., (2017), “Komşuluk İlişkilerinde Gösterişçi Tüketim Teorisi ve Medya Yoluyla Mekanın Araçsallaşması”, X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 27-28 Nisan 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne

Köseoğlu, E., Burkut, B., (2016), “Abdülhak Şinasi Hisar’ın ‘Çamlıca’daki Eniştemiz’ Romanında Mekânı ve Mekânsal Belleği Haritalamak”, 9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 11-13 Kasım, 2016, İstanbul.

Şatır, S., (2016). "Sürdürülebilirlik Temelinde Gelenekten Geleceğe İznik Çinileri", FSMVÜ – Güzel Sanatlar Fakültesi – Sanatta Gelenek – Gelenekte Sanat Sempozyumu.

Şatır, S., (2016). "Sürdürülebilirlik konulu Oturum Başkanlığı", UTAK 2016, ODTÜ -Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı.

Şatır, S., (2016). "Tasarım Değeri Açısından Zanaat Kavramı ve Gelecekteki Önemi", UTAK 2016, ODTÜ – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı.

Okten, B. B., (2014). "Türk İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi", 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi ULUSAL BİLDİRİ, Antalya.

Saatçi, S. (2014). "Batının Ortadoğu Politikası ve Irak Türkmenleri", Konferans, Çanakkale 18 mart Üniv. 

Yılmaz, N. (2014). "19.yy İstanbul’unda Batı Müziği Mekanları Miras", İstanbul Semineri, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.

Özservet, Y. Ç. (2014). "How do I see the city I live in ? Reading the paitings of children from Kasımpaşa", İstanbul III. Europen Conferance  on social and  Behavioral Sciences, İtalya,Roma.

Özservet, Y. Ç. (2014). İstanbul Sütlüce- Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü, Artium (Hasan Kalyoncu Üniv. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Hakemli Dergisi), cilt 1 sayı 2, Ulusal bildiriler.

Diker, H. F., (2014). Türk Müzeciliğinin Gelişimi Üzerine Değerlendirmeler. "Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun 100. Yılı ve Vakıf Müzeleri" Paneli (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1599201)

Diker, H. F., (2014). "Ayasofya'nın Unutulmuş İzleri", Fsmvü Bülteni, sayı 1, Bildiri.

Diker, H. F., (2013). Osmanlı dan Günümüze Ayasofya Görünümleri. İstanbul Rehberler Odası tarafından gerçekleştirilmiş “Osmanlı’dan Günümüze Ayasofya Görünümleri” konferansı (/)(Yayın No:1577528)

Sürer, İ. (2013). “An analysis of ottoman garden culture: Garden Kiosks" 5. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı bildirisi Konferans.

Numan, İ. (2013). “Ideological basses of wakf: a Sustainable System for Cultural Sustainability Between the Heritage and Modernization", 5th h&mh international conference, heritage between modernization and preservation bh. Cocop sarajevo(Saraybosna) Ulusal bildiriler.

Özyalvaç, A. N. (2013). II. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi “El-Kaşi’nin Miftah EL Hisab” adlı eseri ve 16.yy Osmanlı yapılarında kemer biçimlenişleri üzerine bir inceleme Kongre.

Özservet, Y. Ç. (2013). “Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Türkleri ve Ulusötesi Bellek Eklemlenmesi”  Bellek ve Kültür sempozyumu Ulusal bildiriler.

Numan, İ. (2013). “San‘atkar şehir” semiha ayverdi’nin İstanbul u sempozyumu Kubbealtı akademisi vakfı ve fatih sultan Mehmet vakıf  üniversitesi Topkapı yerleşkesi, Ulusal bildirler.

Özservet, Y. Ç. (2013). “Yerelden engelsiz tasarım uygulamaları, küçükçemece belediyesi örneği”, I. Ulusal “engellileştirilenler” sempozyumu  ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar (UKEM) hareketi, Ulusal bildiriler, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Konya

Numan, İ. (2013). “Blagay fokkesi “bosna hersikte Osmanlı birası, Uluslararası tarih sempozyumu, FSMVÜ Yunus Emre Enstitüsü, Ulusal bildiriler.

Dabanlı, Ö. (2013). "Nur-u Osmaniye camii’nin temel inşaatı", 4. Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu, Ulusal bildiriler.

Okten, B. B., (2013). "Ahşap Minarelerin Taşıyıcı Sistemleri ve Zıbıncı Camii Örneği - Structural Systems of Timber Minarets and Zıbıncı Mosque Case Study", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, ULUSAL BİLDİRİ.

Numan, İ. (2013). “Dini mimari tanımları ve mahiyeti hakkında bazı mütalaalar” VI. Dini yayınları kongresi, diyanet işleri başkanlığı Ulusal bildiriler.

Özservet, Y. Ç. (2013). Tasarımda insan odağını kaybetmemek için kentli çocuklar ve resmettiklerin bakmak “Sağlıklı Çevre-Sağlıklı Tasarım” Çevre Tasarım Kongresi, Ulusal bildiriler, Uludağ Üniversitesi.

Dabanlı, Ö. (2013). Kültürel mirasın korunması konusunun tartışıldığı uluslararası sempozyumda “Structural Analysis and Rehabilitation II. (Armenizn) Church of Nigde” bildirisi.

Özservet, Y. Ç. (2013). "Algının kent mekanına ve mekanda  ayrışmaya etkisinin ölçülmesi Adana örneği artium", (hasan kalyancu üniversitesi  güzel sanatlar ve tasarım fakültesi hakemli dergisi Ulusal bildiriler.

Özservet, Y. Ç. (2013). İstanbul Zeytinburnu  ilçesi’nde afgan Türklerinin ulusötesi kentleyme ağlarının analizi, FSM ilmi araştırmalar dergisi, sayı 2. Ulusal bildiriler.

Diker, H. F., (2012). Osmanlı dan Günümüze Ayasofya Görünümleri. Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Kırkambar Sohbet etkinliği (/)(Yayın No:1577549)

Diker, H. F., (2011). Fosseti onarımları öncesi ve sonrası Ayosofya, Anadolu ve çevresinde ortaçağ dergisi Bildiri.

Diker, H. F., (2008). Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi Teşhir ve Tanzim Projesi. İstanbul Üniversitesi Konservasyon ve Restorasyon Kulübü Bahar Yarıyılı Kapanış Etkinlikleri (/)(Yayın No:1614223)

Kalender, S. "Üretimden Tüketime Kağıthane’nin Dönüşümü", Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, ULUSAL BİLDİRİ.

Yilmaz, N. "Suriçi Üsküdar'da Batı Müziği Mekanları", Bildiri.

Yilmaz, N. "Osmanlı Sarayı'nın Tiyatroları", Bildiri.

Polat, M. "İstanbul Tasarım Merkezi’nde İdeoloji ve Mimarlık", Seminer dizisi.

Koseoglu, E. "Yapılı çevrede cinsiyete göre renk tercihleri ve çağrışımları", İdealkent Araştırmaları, Bildiri.

 

DİĞER YAYINLAR ve YARIŞMALAR

Diker, H. F., (2014). Ayasofya Müzesi Yıllığı 14, Bölüm adı:(Ayasofya minareleri üzerine gözlemler) Ayasofya Müzesi Yayınları, Editör:AHUNBAY ZEYNEP, MÜLAYİM SELÇUK, YALÇIN ASNU BİLBAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 598, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1576987)

Diker, H. F., (2014) Ayasofya Müzesi Yıllığı 14, Bölüm adı:(Görsel veriler ışığında Ayasofya'nın dönemsel ve kaybolmuş izleri) (2014)., DİKER HASAN FIRAT, Ayasofya Müzesi Yayınları, Editör:AHUNBAY ZEYNEP, MÜLAYİM SELÇUK, YALÇIN ASNU BİLBAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 598,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1574617)

Diker, H. F., (2013).  Osmanlı’dan Günümüze Ayosofya Görünümleri Konferansı Nur-i Osmaniye.

Dabanlı, Ö. (2013). MEB Iğdır Eğitim Kampusu Projesi (Danışmanlık), Mansiyon Ödülü.

Diker, H. F., (2011). “İstanul Kongreleri 2011”.

Diker, H. F., (2010). "2006-2010 yılları arasında Ayasofya’da yapılan restorasyon çalışmalarında ortaya çıkartılan yeni bulgular”, Ayasofya Müzesi  Yıllığı, İstanbul, 2010 .ULUSLARARASI KİTAP.

Diker, H. F., (2010). Ayasofya Müzesi Yıllığı 13, Bölüm adı:(2006-2010 Yılları Arasında Ayasofya’da Yapılan Restorasyon Çalışmalarında Ortaya Çıkartılan Yeni Bulgular) (2010).Ayasofya Müzesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 435, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1574593)

Diker, H. F., (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi 35 cilt, Bölüm adı:("Revan Köşkü" maddesi) Diyanet İslam Ansiklopedisi, Sayfa Sayısı 2, ISBN:975-389-457-0, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 1563586)

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Okten, B. B., 2014."WOW Otel Erişebilirlik Raporu", ARAŞTIRMA PROJESİ. Şubat 2014.

Okten, B. B., 2014."Polat Otel Erişebilirlik Raporu", ARAŞTIRMA PROJESİ. 2014 Nisan.

Okten, B. B., 2014. "DEV (Dünya Engelliler Vakfı)”, Akreditasyon Merkezi, Proje ve Raporlama Birimi  Proje Sorumlusu. ARAŞTIRMA PROJESİ.

Okten, B. B., 2014.""Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erişebilirlik Raporu", ARAŞTIRMA PROJESİ.

Kalender, S. "İstanbul – Dünya Örnekleri Işığında Mekke’nin Kentsel Dönüşümü Proje Önerisi", ARAŞTIRMA PROJESİ.

Kalender, S. "Değişen Kentler Dönüşen Yaşamlar Proje  Önerisi". ARAŞTIRMA PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı.

Dabanlı, Ö. Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi (KURAM), (Destekleyen kurum : İstanbul Kalkınma Ajansı, Bütçe: 700.000 TL) ARAŞTIRMA PROJESİ.

Dabanlı, Ö. "Nur-u Osmaniye Camii'nin Deprem Performansının Belirlenmesi, Koruma ve Sağlamlaştırma Önerileri" , (Destekleyen Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İTÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi), Bütçe: 25.000TL) ARAŞTIRMA PROJESİ.

Diker, H. F., (2008-2013). Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü)

Diker, H. F., (2006-2007). Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü)

Diker, H. F., (2010-2011). Topkapı Sarayı Silah Seksiyonu Teşhir Tanzim Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2010-2011)

Diker, H. F., (2006-2015). Kudüs İslam Müzesi sergi tasarımı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman, 2006-2015)

Diker, H. F., (2007-2007). Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ören yerlerinin tip tabela projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü,

Diker, H. F., (2010-2010). Meeting of Nato Defence Ministers 12 15 February 2010 İstanbul Kongre Merkezinde yapılmış olan Nato toplantısının tefrişat ve mekan düzenlemesinin tasarımı, DİĞER, Danışman.

Diker, H. F., (2013-2014). Topkapı Sarayı Müzesi Askeri Depolarının müzeleştirmeye yönelik teşhir tanzim projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, YürütüDiker, H. F., (2015-2015). Feshane Tasavvuf Müzesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü)

Diker, H. F., (2015-2015).TC Yunus Emre Enstitüsü Sudan Hartum Merkezi için kiralanmışbulunan binaların tadilat ön projelerinin hazırlanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatör Yrd.

Diker, H. F., (2006-2006). Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Arkeoloji Müzesi Ek Hizmet Binası Uygulama Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2006-2006)
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi